MOTOCLUB FRANCOLÍ

SOL.LICITUT SOCI ' 13


  TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR   

PASOS A REALITZAR PER A FER-SE SOCI DEL MOTOCLUB FRANCOLI  i/o ABONAT MOTOPARC

PERSONALMENT

Fes-nos arribar els seguents    sol.licitut soci
document responsabilitat civil
normes motoparc (si t'abones al Motoparc)
Fotocopia DNI
Fotografia tamany carnet (opcional per personalitzar carnet)

INTERNET

     1 — omplir les seguents dades personals

                * COGNOMS     * obligatori
                * NOM     * obligatori
                ADREÇA 
                POBLACIÓ     CP. 
                TELÈFON    MÒBIL 
                DNI    DATA NAIXEMENT 
                * Nº CC     * obligari
                MAIL 
                TALLA CAMISETA 

                ABONO MOTOPARC        SI        NO  

 
    2 — fer ingres de la quota anual al nº compte seguent:
               El primer rebut l'heu de pasar vosaltres, els altres anys el pasarem nosaltres

QUANTITATNº COMPTE c. tarragona TEXT REBUT
18'00 € ES04 2013 3079 9902 1014 2419 SOCI  2013
60'00 € ES04 2013 3079 9902 1014 2419 MOTOPARC 2013

    3 — fer-nos arribar fotocopia D.N.I. per les 2 cares   (* obligatori)
            * Per correu electrònic a 
la seguent adreça del Moto Club    — enviar DNI i/o foto —  
            *
Per correu ordinari a l'adreça del Moto Club
            * a qualsevol membre de la junta

    4 — si ens fas arribar foto tamany carnet personalitzarem el carnet


Us informem que les dades de caràcter personal facilitades en aquest formulari, seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del Motoclub Francolí, amb la finalitat d'enviar la informació sobre els nostres serveis. En qualsevol cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la o cancel.lar-la, així com oposar-se al seu tractament a traves del correu electrònic o per escrit a la nostra adreça social

    * obligatori

HAVER LLEGIT EL
I DEL TRACTAMENT DE DADES QUEDANT-NE ASSABENTAT