MOTOCLUB FRANCOLÍ


DOCUMENT RESPONSABILITAT CIVIL PELS SOCIS

Com a soci del MOTOCLUB FRANCOLÍ, assumeixo tota responsabilitat pels mals que ocasioni a mi mateix i a terceres persones, ja sigui públic o pilots, així com a altres vehicles que hi puguin haver dins del MOTOPARC FRANCOLÍ, en circulació o aturats


DOCUMENT RESPONSABILITAT CIVIL PELS ABONATS MOTOPARKC/b>

INSTRUCCIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT PER AL BON ÚS DEL MOTOPARC

         1- Aquest MOTOPARC pertany al M.C. FRANCOLÍ, i el seu ús serà limitat als socis que hagin satisfet prèviament la corresponent quota anual, que dona dret al seu ús. En cas contrari se’l convidarà a abandonar aquest.

         2- El MOTOPARC disposa alhora de diverses zones de circulació, per motos (amb trams d’enduro, motocròs i trial) i un per quads, així doncs cada tipus de vehicle respectarà la seva zona de circulació, el soci que faci cas omís se l’hi retirarà el dret com a tal.

         3- Tot soci és responsable dels seus actes i comportament, així com d’anar degudament documentat.

         4- Hi ha un sentit de circulació (contrari a les agulles del rellotge) que serà de rigorós compliment per tal d’evitar accidents. Així mateix també es recorda que es obligatori dur el casc protector posat.

         5- Queda totalment prohibit encendre foc sense el pertinent permís d’algun membre de la junta que prèviament l’haurà demanat a l’autoritatque correspongui.


         6- Tothom que accedeixi al MOTOPARC, (socis, acompanyants, públic,etc.),farà ús dels contenidors per dipositar les deixalles, embolcalls, llaunes, ampolles, papers, etc., per tal de mantenir-lo net, doncs el Motoparc és de tots i deixem-lo com ens agradaria trobar-lo. BEN NET.

         7- Tots els camins d’accés al MOTOPARC són de via pública,i cal recordar que hi ha doble sentit de circulació, per tant anirem en compte, i no passarem de la velocitat permesa, 30km/h.

         8- La Junta Directiva del Motoclub Francolí es reserva el dret de modificar, anul·lar o rectificar qualsevol dels punts anteriorment esmentats, i de sancionar els que incompeixin dites normes.

La Junta